French Rationalism and Startup Culture / Fransız Rasyonalizmi ve Startup Kültürü

in tr •  last year

cogito ergo sum.png

In the business world, certain concepts and methods come to the fore at certain times and shape the way people do business. In the early years of my working life, the most common words I heard were best practices and Pareto principle. Best practices were the sucessful methods applied by leading companies The counselors, who looked like faithful priests, told us the best practices in the industry, and we, the believers, were on their way. The recommended methods were mostly useful because they were applied by others and achieved success. Setting up a data warehouse and taking business decisions based on data, creating a performance evaluation system based on concrete goals, treating different customers differently by applying customer relationship management principles, and measuring individual customers ' profits to the company were the best practice examples.

Best practices were always tried to be implemented under the principle of Pareto. According to this principle, also known as the rule, 80 vs 20,

  • 20% of the subcomponents of a job constitute 80% of the result.
  • 20% of employees provide 80% of the value created in the company.
  • 20% of customers generate 80% of revenue.

With the principle of Pareto, focusing on the 20 percent slice of the highest efficiency, a total of higher added value would be achieved.

When access to information was relatively difficult, it was enough to learn and implement the best practices. Then when almost everyone started learning everything at the same time, things became more complicated. Now you had to move forward on a brand new territory without a map drawn by others. In an environment of high uncertainty, there is a need to create certain assumptions to decide to invest in a job. Unfortunately, we are in an age of complexity and uncertainty where everything affects everything. The feasibility studies are not useful. Then what should we do?

cup-of-coffee-1280537_1920.jpg

A significant part of the cadres who founded the Republic of Turkey were educated in France or born and grew up in Balkan countries where French thought was influential. Most of them knew French, red French intellectuals such as Rene Descartes and were influenced by the ideas of enlightenment thinkers. This is why the effects of French rationalism are felt intensively in the Turkish thought tradition. Rationalism argues that nature and society can be understood through logical and mathematical inferences. French rationalism, also known as the Enlightenment, became popular in 18. century under the leadership of thinkers such as Voltaire, Rousseau and Montesquieu. Rationalism can be considered as opposed to British empiricism, which argues that it is better to try to grasp the world in the framework of perception and observation rather than thought. To put it simply, rationalism attaches importance to theory, empiricism gives importance to practice.

As a person shaped by the Turkish thought tradition, I discovered that I was interpreting events very theoretically. However, the new innovation culture preaches that acting with assumptions kills creativity. Instead of thinking about whether you could be successful or not in Steemit, you can simply open an account and give it a shot. Based on the principle of test and learn, this idea makes sense. If the cost of the test is not too high, then why not try to do something that does not comply with moral values.

The start-up culture developed within the framework of British empiricism and American pragmatism has become increasingly popular in the business world. It's a good idea to try and see the results instead of trying to guess whether an innovation will work through logical inferences. I owe this approach turning Steemit writing into a professional endeavor.

It is not a foreign approach that we start with initial trials and increase the amount of investment according to the results obtained before embarking on large investments. It reminds me of meeting, doing things together, flirting, engagement and marriage.

I've always been skeptical about the golden rules of all kinds. Of course, I do not believe that a goal can only be achieved through trial and error without having any knowledge of the field of activity. The approach of experimenting and seeing results can be useful in economics-related jobs. Education, law, health, external relations, as required by their nature, areas based on rationalism can have very bad consequences. Then what should we do?

The dialectic method that combines rationalism and empiricism can be a good solution. You have a theoretical framework in your mind, you try to be unprejudiced and you correct the theoretical framework in your mind based on the results you have obtained. In doing so, you try to save yourself from the habit of thinking in frames that are peculiar to intellectuals and experts. In his book The Structure of Scientific Revolutions, Thomas Kuhn states that people who have made great improvements in an area are usually outsiders.

It is not appropriate to glorify the action of ignorance or the inertia of intellectuals. In my opinion, it is the best to be an intellectual who is in constant action.

Thanks for reading.

Image Sources: https://www.canva.com/ and https://pixabay.com and https://giphy.com/

page break.PNG

İş dünyasında belirli kavram ve yöntemler belirli zamanlarda öne çıkıp iş yapma biçimlerini şekillendiriyor. Çalışma hayatımın ilk yıllarında en sık duyduğum sözcükler en iyi uygulamalar ve pareto prensibiydi. En iyi uygulamalar öncü şirketler tarafından uygulanıp başarıya ulaşmış yöntemleri ifade ediyordu. İnançlı rahiplere benzeyen danışmanlar bizlere en iyi sektör uygulamalarını anlatır ve biz inananlar onların gösterdiği yolda ilerlerdik. Tavsiye edilen yöntemler başkaları tarafından uygulanıp başarıya ulaşmış olduğu için çoğunlukla işe yarardı. Bir veri ambarı kurup iş kararlarını veriye dayalı olarak almak, somut hedeflere dayalı bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak, müşteri ilişkileri yönetimi prensiplerini uygulayarak farklı müşterilere farklı biçimde davranmak, tekil müşterilerin şirkete sağladığı karı ölçmek gibi uygulamaların başarılı sonuçlar verdiğini hatırlıyorum.

En iyi uygulamalar mutlaka pareto prensibi eşliğinde hayata geçirilmeye çalışılırdı. 80'e 20 kuralı olarak da bilinen bu prensibe göre;

  • Bir işin alt bileşenlerinin %20'si sonucun %80'ini oluşturur.
  • Çalışanların %20'si şirkette yaratılan değerin %80'ini sağlar.
  • Müşterilerin %20'si gelirin %80'ini yaratır.

Pareto prensibi eşliğinde en yüksek verimlilik sağlayacak yüzde 20'lik dilime odaklanılarak toplamda daha yüksek bir katma değer elde edilmeye çalışılırdı.

Bilgiye erişimin görece güç olduğu dönemlerde en iyi sektör uygulamalarını öğrenip hayata geçirmek yeterli oluyordu. Sonra hemen herkes her şeyi aynı anda öğrenmeye başladığında işler daha karmaşık bir hal aldı. Artık yepyeni topraklar üzerinde elde başkaları tarafından çıkarılmış bir harita olmadan ilerlemek gerekiyordu. Yüksek belirsizlik ortamında bir işe yatırım yapmaya karar vermek için belirli varsayımlar oluşturmaya ihtiyaç duyuluyor. Ne yazık ki bugünlerde her şeyin her şeyi etkilediği bir karmaşıklık ve belirsizlik çağındayız. Yapılmaya çalışılan fizibilite çalışmaları pek bir işe yaramıyor. O zaman ne yapmalı?

Türkiye cumhuriyetini kuran kadroların önemli bir bölümü Fransa'da eğitim almış ya da Fransız düşüncesinin etkili olduğu balkan ülkelerinde doğup büyümüştü. Çoğunluğu Fransızca biliyordu, Fransız aydınlarının yazdıkları kitapları okumuş, aydınlanma çağı düşünürlerinin fikirlerinden etkilenmişti. Türk düşünce geleneğinde bu nedenle Fransız rasyonalizminin etkileri yoğun bir biçimde hissedilir. Rasyonalizm doğanın ve toplumun mantıksal ve matematiksel çıkarımlar aracılığıyla anlaşılabileceğini savunur. Fransız rasyonalizmi aydınlanma çağı olarak da adlandırılan 18. yüzyılda Voltaire, Rousseau ve Montesquieu gibi düşünürlerin önderliğinde popüler hale gelmiştir. Rasyonalizm dünyayı düşünceler yerine algı ve gözlemler çerçevesinde kavramaya çalışmanın daha doğru olduğunu savunan İngiliz ampirizminin karşıtı sayılabilir. Basitleştirerek ifade edecek olursak rasyonalizm teoriye, ampirizm pratiğe önem verir diyebiliriz.

Türk düşünce dünyasının şekillendirdiği bir insan olarak, olaylara çok teorik bakmakta olduğunu keşfettim. Oysa yeni inovasyon kültürü sınnamamış varsayımlarla hareket etmenin yaratıcılığı öldürdüğünü vaaz ediyor. Steemit'e yazarsam başarılı olup muyum olmaz mıyım diye düşünmek yerine basitçe bir hesap açıp şansını deneyebilirsin. Test edip öğrenme prensibine dayalı bu fikir gayet mantıklı görünüyor. Eğer yapılacak testin maliyeti çok yüksek değilse, ahlaki değerlere uygun olmayan bir işe kalkışılmıyorsa neden olmasın.

İngiliz ampirizmi ve Amerikan pragmatizmi çerçevesinde gelişen start-up kültürü iş dünyasında gittikçe daha çok kabul görmeye başladı. Bir yeniliğin işe yarayıp yaramayacağını mantıksal çıkarımlar aracılığıyla tahmin etmeye çalışmak yerine deneyip sonuçlarını görmek iyi bir fikir. Steemit yazarlığını profesyonel bir uğraşa dönüştürmemi böylesi bir yaklaşıma borçluyum.

Büyük yatırımlara girişmeden önce küçük denemelerle başlayıp elde edilen sonuçlara göre yatırım miktarını artırmak yabancısı olduğumuz bir yaklaşım değil. Bana tanışma, birlikte bir şeyler yapma, flört, nişanlılık ve evlilik aşamalarını hatırlatıyor.

Her derde deva altın kurallara her zaman şüpheyle yaklaşmışımdır. Faaliyet gösterilen alanda herhangi bir bilgi birikimine sahip olmadan sadece deneme yanılma yoluyla başarılı olunabileceğine elbette inanmıyorum. Bir şeyleri deneyip sonuçlarını görmeye dair yaklaşım ekonomiyle ilgili işlerde faydalı olabilir. Eğitim, hukuk, sağlık, dış ilişkiler gibi doğaları gereği rasyonalizme dayalı alanlarda ise çok kötü sonuçlar doğurabilir. O zaman ne yapmalı?

Rasyonalizmle ampirizmi birleştiren diyalektik yöntem iyi bir çözüm olabilir. Zihninizde iyi kötü bir teorik çerçeve vardır, önyargısız olmaya çalışarak denemeler yaparsınız ve elde ettiğiniz sonuçlara göre zihninizdeki teorik çerçeveyi düzeltirsiniz. Bunu yaparken entelektüellere ve uzmanlara has bir hastalık olan çerçeveler içinde düşünme alışkanlığından kendinizi kurtarmaya çalışırsınız. Bunu başarmak mümkün müdür, bilmiyorum. Thomas Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli kitabında bir alanda büyük yenilikler gerçekleştiren kişilerin genellikle o alana sonradan dahil olan insanlar olduğunu belirtiyor.

Ne cahilin eylemini ve ne de aydının ataletini yüceltmek gerekiyor. En iyisi herhalde sürekli eylem halinde olan bir aydın olmak.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Great words .. I loved that
Yeah . Culture makes one more positive
Thank you for sharing‏..

Keyifle okudum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Paylaşlımlarınızı #edebiyat etiketinde görmek yazarlarımızı mutlu ve müşerref kılacaktır.

fancy-line.png

#tr başta olmak kaydıyla #edebiyat etiketini kullandığınız her paylaşımız için @edebiyat'tan upvote ve resteem desteği alırsınız.

#tr etiketinin daha hızlı gelişimi için giriştiğimiz bu projeye destek vermeniz bizi ve sizi mutlu edecektir. Etikete yazılan edebi metin değeri taşıyan paylaşımlarınız ikinci hesabım olan @sahinadm tarafından da oylanmakla beraber #tryardim - #trliste ekibinin insiyatifine sunulmaktadır.

Steemit Edebiyat Hareketimize katılarak edebi paylaşımlarımızı ve etkinliklerimizi yakından izleyebilir ve katılabilirsiniz.

Dilerseniz @edebiyat'ın kürasyon izine katılarak oylarımıza ortak olabilirsiniz.

Sizin bu tür işlere ihtiyacınız yok :) fakat haberdar olmanız açısından gereklidir.

Sizleri daha güçlü oylayabilmemiz için bu yorumu oylamak isteyebilirsiniz.

Sevgilerimle.

·

Ilginize teşekkür ederim. Aklımda bulunsun.

·

@edebiyat tr topluluğu için güzel bir güçlendirici proje başarılar.

·
·

Müteşekkirim efendim. @muratkbesiroglu, @atacapella

In early periods of development of life we do not have much access of information and advanced knowledge so it was easy to learn and implement the practices into buisness world..
but as we move forward towards much advanced and knowledgable world, no doubt we got bunch of information but at the same time we loose control to implement our own practices and ideas with the result it became complicated to us ..

·

Hem Locke'yi hem Kant'ı bilerek, modern yaşam gelişimlerini de göz önünde bulundurarak herkes kendince bir yöntem belirleyebilmeli bence de. Ama tek bir yöntem'in herkes tarafından kabul edilip uygulanmaya çalışılması artık günümüz için pek doğru değildir.
İnsan'ın artık kendine has bir şeyler katarak yöntemlerde de inovasyon yapması gerektiğini düşünüyorum.

Son paragrafınız her şeyi özetliyor. Teşekkürler.

Ne cahilin eylemini ve ne de aydının ataletini yüceltmek gerekiyor. En iyisi herhalde sürekli eylem halinde olan bir aydın olmak.

The evolution of life came in different stages,so has the methods or ways of doing business changed over the course of time.looking at the era where trade by barter was the mode of transaction,then followed by the introduction of mode of payment which has evolved to what is more commonly accepted worldwide.business practices will keep evolving in order to meet up with the current trend.

Interesting. I see it like a loop where the experience and mostly errors are generating the improvements. Many mistakes performed during experiments generated important discoveries. Also the time, the environment plays a major role, because you can have a sound and interesting theory but practical means are not existing yet or those practical means are not good enough to validate it.

You got a 21.18% upvote from @postpromoter courtesy of @muratkbesiroglu!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received a 9.07 % upvote from @booster thanks to: @muratkbesiroglu.

You got a 39.25% upvote from @upme thanks to @muratkbesiroglu! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

Of course it's a good job, I congratulate you it was very good, success, THANK YOU for sharing!

vary good

It is not appropriate to glorify the action of ignorance or the inertia of intellectuals. In my opinion, it is the best to be an intellectual who is in constant action.
That sums it all up. Knowledge always will be neccesary, but the previous knowledge shouldn't limit or add prejudices to our thinking proccess.

Helpful Info..........

el racionalismo y el empirismo

tenemos que incorporar otras variables como lo son la imposiciones.. como ocurre actualmente en Filipinas te invito a relacionar..
copio enlace de la direccion https://es.slideshare.net/DaNiiGonzaLezz/diferencia-entre-racionalismo-y-empirismo-12150702
quiero que sepas que me encanta el tema me apasiona... pero buscare otro momento para debatir... quiero que sepas que...

hello my friend!!!
well done!!!! this a great post with a lot of good info, we should open our eyes and create new opportunities for us and for our family.

good luck!!!!! have a great day!!!!

excellent post

Jared, what are you doing here?

Posted using Partiko Android

Maksat yardım olsun

From #Venezuela supporting your work men .... I am ready to do whatever you need ... Greetings from #Venezuela ..
@muratkbesiroglu

Congratulations @muratkbesiroglu!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade in the following category:

  • Pending payout - Ranked 2 with $ 677,37

posts and good knowledge ,,, share permissions
@muratkbesiroglu

Bilgi için teşekkürler bilmediğim bir bilgiyi edindim