העיתון ישראל היום מאתגר את אבי גבאי

in newspaper •  9 months ago

ברגע שהביביטון "ישראל היום" מפרגן לגבאי
בכתבת שער ארוכה, הוא מבין שהוא צריך לעזור לו ולנו להפסיד את הבחירות.

רק שלא יבוא איזה גנץ או לבני

מבחינתם, תנו לביבי את גבאי
והם ישנים בשקט

http://www.israelhayom.co.il/hp_splash?page=/article/572871
www.israelhayom.co.il
israelhayom.co.il

הם חושבים כך ואני חושב הפוך:
אייבי בנימין על כל מהלך יכולה להיות פרשנות שונה : אני דוקא רואה שעצם ההתיחסות לגבאי עד כדי ריאיון חושפני כל כך מראה על כך שהוא מתקדם מאד בדרך לרשות הממשלה.הפטרון שלדון אידלסון שלפי דעתי כבר מאס בביבי רוצה להכיר את המתחרה העיקרי למועמדת שלו להחליף את ביבי איילת שקד.ובכך גם רומז על כוונותיו .שהן די שקופות .יש מצב שיש פה שינוי מגמה ואבי גבאי בעצמו יתחיל להיות מאותרג על ידי הביביתון שיקרא מעתה אביביתון .אם אבי גבאי יאמץ תכנית שלום שלא תכלול פינוי התנחלויות.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

אהלן @chucha530
הבעיה הכי גדולה בכל הסיפור הזה.
היא שכולם פוליטיקאים קטנים שעוסקים לביתם.
זה הכל קומבינות ואינטרסים אישיים.
אני לא חושב שיושב מישהו בכנסת שאפשר לקרוא לו מדינאי.. ברמה של בגין ורבין.

INSPIRATIONAL POST LOVED IT HOPING TO SEE MORE
GUYSSS DO FOLLOW ME TO GET AMAMZING FOOD BENEFITS I AM A FOOD BLOGGER AND

GET UNKNOWN FACTS