80 Kuşağı Erkeklerinin Çoğunun Unuttuğu, Benim ise Hala Hatırladığım Bir ya da bir çok Ayrıntı

in futbol •  5 months ago

Artık yaşımız 40 a dayandı. Az değil. 80 li yıllarda doğanlar kuvvetle muhtemelen ben hatırlattığım için hatırlayacaklardır, çocukluğumuzda e hadi gençliğimizde diyelim biraz daha abartarak,televizyonda maç izlerken şimdi öyle paralı kanallarda olduğu gibi tek maç üzerinden seyir zevki yaşamaz, aksine çok daha zevkli bir şekilde bir maçtan diğerine geçiş yapardık yayıncı kuruluş sayesinde. Örneğin Fenerbahçe maçını 10 dakika izledin mi 5 dakika da Ankaragücü bilmem ne maçına bağlanırdık. Geçişlerle geçen bir seyir zevkinin tadını çıkarırdık. Ne güzeldi o günler. Göbekli futbolcular vardı mesela sahalarda. Takozunu mu istersin fırtınasını mı şeytanını mı , hepsi vardı. Hatta gruplar bile olabiliyordu üçlü Metin Ali Feyyaz örneğinde olduğu gibi. Şortları şimdinin beachlerinde gezinen kızların mini şortları gibiydi sahadaki futbolcuların. O günlerde de yurtdışından dedeler ya da futbolu ülkemizde öğrenen tipler transfer edilirdi. Bugünden bile kötüydü aslında kalite. Futbolu zeka ile oynamaktan çok topa gelişine çakarak ya da göğe dikerek Allah ne verdiyse topa giren abilerimiz vardı. Çoğu bugünün serseri ruhlu sonradan görme gençlerinden çok ama çok kaliteli insanlardı. Kilo işi gol yerdik ecnebilerden ama yine de para için milli forma giyiyor gibi durmazdı futbolcusu o dönemin. Yaşını başını almış insanlardı ama yine de severdiniz bir şekilde onları. Çok büyük beklentilerle izlemezdik futbolu, fener cimboma cömert cömert çakardı o günlerde bugün olduğu gibi. Çocuk ruhumuzda isyan ederdik makus talihimize, 6 yaşın verdiği safvetle geçerdik bileğini bükemediğimiz fenerbahçenin tarafına. Ağlamaktan hazzetmeyen çocuklardık bilemezdik Fenerli olmanın acı çekmeye gönüllü olmak demek olduğunu o günlerde. Futbol kitlelerin afyonudur. Doğrudur. O günlerde güzel bir afyondu. Şimdiki gibi zehir değildi seviyesizlik şımarıklık değildi futbol o günlerde. İyi kötü dostça kardeşçeydi muhabbetleri. Kanlı bıçaklı sayılmazdı genel havası öyle. Amatör ruhların fakir tribünlere yaptığı serenattı belki. Büyük futbol adamı Şenol Güneş in dediği gibi; fakirdik ve fakirler oynar zenginler izlerdi futbolu , şimdi zenginler oynuyor baldırı çıplaklar izliyor. Aklımda kaldığı kadarıyla yazdım. Hatam varsa affola.. #Futbol #Fenerbahce #Fenerbahçe #Galatasaray #Turkiye

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_dhWNU1YzAFw2Psh-OvoDImuTIbSN7k_M0vLCW_SK6m6V89go
Fotoğraf: cumayazilari.wordpress.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! Readers might be interested in similar content by the same author:
https://steemit.com/futbol/@metechakir/80-kusagi-erkeklerinin-cogunun-unuttugu-benim-ise-hala-hatirladigim-bir-ya-da-bir-cok-ayrinti

Congratulations @metechakir! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!