Facebook Hikayeler’ e Yeni ÖzelliklersteemCreated with Sketch.

in facebook •  last year

Facebook-Hikayeler.jpg

Facebook has added archive and voice mail features to the Story 's episode.

The world's most used social platform has added new features to its Facebook stories section.

These are automatically recorded when the first of the stories you have published, like the one earlier in 'den Instangram', is full. In this way, you can view or share the content again later.

The second feature was the ability to send foggy messages. You will be able to send audio along with a background or photo. Such posts and non-local keyboards are thought to be used more in the form of podcasts that share content and do not like to write.

The third feature is for people with limited storage problems on their phone. The videos and photos taken from Facebook stories provide the platomas with custom uploading. In this way, the user does not have to save videos and photos to his phone.


Türkçe Versiyon

Facebook Hikaye’ ler bölümüne arşiv ve sesli gönderi özellikleri ekledi.

Dünya’ nın en çok kullanılan sosyal platformu Facebook hikayeler bölümüne yeni özellikler ekledi.

Bunlardan birinci daha önce’ den Instangram ‘da da olduğu gibi yayınladığınız hikayelerin süresi dolduğunda otomatik olarak kayıt altına alınıyor. Bu şekilde içeriği daha sonra tekrar görüntüleyebiliyorsunuz veya paylaşabiliyorsunuz.

İkinci özellik ise sisli mesaj gönderebilme özelliği oldu. Bir arka plana veya fotoğraf ile birlikte ses gönderebilmek mümkün olacak. Bu tür postlar ile yerel klavyesi olmayanlar, podcast türünde içerikler paylaşanlar ve yazı yazmayı sevmeyen daha çok kullanılacağı düşünülmekte.

Üçüncü özellik ise telefonunda kısıtla depolama sorunu olan kişiler için geliyor. Facebook hikayeler üzerinden çekilen videolar ve fotoğraflar platfoma özel bir şekilde yüklemesini sağlıyor. Bu şekilde kullanıcı video ve fotoğrafları telefonuna kaydetmek zorunda kalmıyor.!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @burak.ugurlu! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!