Elveda Ya Şehr-i Ramazan

in tr •  7 months ago

cami.jpg
Resim

Daha dün gibiydi Ramazan'ın ilk günü... 1 ay ne kadar da çabuk geçti değil mi ? Tıpkı çocukluğumuz gibi.... Tıpkı gençliğimiz gibi... Çabucak akıp geçiyor ömür dediğimiz yolculuğun kilometre taşları...

Emeklilik hayalleri kurarak rahat etmenin düşüncesi ile avunurken galiba bir yandan da ömür dediğimiz sermayenin bitip tükendiğini farketmemiz mi gerekiyor acaba... Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde sayılı günler bir bir tükeniyor... Ve bizler imtihan olduğumuz şu dünya hayatında iyi-kötü, güzel-çirkin, faydalı-zararlı, kanaatkâr-isyankâr gibi tercihlerimizin karşılığını almak üzere bir ebedi hayata uğurlanacağız sevdiklerimiz tarafından...

Rabbim'den dileğim imtihanı en güzel şekilde vermemizi bizlere nasib etsin. Bizleri kötü insanların şerrinden uzak, kendisine ve sevdiklerine yakın eylesin. Rabbimizin rızasını, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in şefaatini kazanarak Firdews Cennet'ine girmeyi bizlere nasip eylesin.

Sevgiler & Selamlar.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hepinizin Ramazan bayramınız kutlu olsun😄

·

Teşekkürler. Azeri kardeşlerimizin ve tüm islam aleminin bayramı da mübarek olsun.

·

oooooo iyi bayramlar.

·
·

teşekkürler @atillakaan , iyi bayramlar. selamlar.

You got a 36.86% upvote from @redlambo courtesy of @pafulim! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pafulim from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Mübarek ramazan ayı çok güzel geçti.
İyi bayramlar dilerim 😊

ramazan her sene çok çabuk geçiyor ama bu sene sanki bütün senelerden daha hızlı geçti,herkesin bayramı kutlu olsun