Filipino Poetry #3: “Init at Lamig”

in filipino-poetry •  9 months ago

"INIT AT LAMIG"

Hinila ko ang kumot pababa sa aking talampakan.
Mainit ang panahon pero ayokong mahanginan,
Ang aking mga paa.

Kumilos ka ng bahagya at dumampi ang iyong braso sa akin.
Mahal kita pero ang lagkit ay higit kaysa kaya kong tiisin.
Tumalikod ako at dumistansiya ng kaunti.

Gumising ka ng maaga na sumisinghot-singhot.
Hindi kita kayang paluhain.
Subalit ang sipon ay traydor na kaaway.

Nagpainit ka ng tubig na pampaligo.
Hindi mo kaya ang lamig ng tubig sa gripo.
Samantalang kagabi ay nagbabad ka sa banyo bago matulog.

Sabi nila’y ulianin na ang panahon.
Mga puwersang hindi abot ng ating kapangyarihan na ang gumagana.
Sino ba tayo kundi mga nilikhang mula sa alabok?

Pumanaw na ang kapitbahay nating matanda.
Dahil daw sa sobrang init.
Marahil kung hindi siya magagalitin . . .

Marahil ay dapat nga tayong magalit.
Kaisa-isang daigdig natin ay nababalasubas.
Pero nasaan ang pagkamuhi?

Karaniwang tao lamang tayo at hindi natin alam.
Mga puwersang hindi abot ng ating kapangyarihan ang nagtutunggali.
Kaya hihilahin ko nalang ang kumot pababa sa aking talampakan.
Iiwas nalang na magdikit ang malagkit nating balat.
Kasi, sino nga ba tayo kundi mga nilikhang galing lamang sa alabok.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 55.95% upvote from @emperorofnaps courtesy of @digitaldreamer!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!